News:

 • 2019/01/26:

  Joint paper with Ales Hnizda on structural characterization of pyrophosphatase NUDT15 and its thiopurine intolerance causing mutations is now available in Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics.

 • 2018/11/28:

  We recieved funding from Czech Science Foundation to study protein structure by reactive radical footprinting and top-down mass spectrometry.

 • 2018/11/20:

  Paper on Hsp70 dimerization - our collaboration with RECAMO team - has just been accepted in Mol Cell Proteomics.

 • 2018/11/08:

  Our work about structure of NK cell receptor Nkrp1b is now in Journal of Proteomics.

Important:

 • 2018/10/11:

  2nd International HDX MS Conference will be May 21-24, 2019 in Banff, Canada.

 • 2018/07/13:

  Our lab is a part of Horizon 2020 project EU FT-ICR MS (reg. no 731077). Through this project you can access our expertise as well as other participating FT-ICR labs. Check Trans-National Acess web section for more details. Also, various FT-ICR focused courses and schools are organized by the labs participating in the project.

 • 2018/06/25:

  Bachelor and master theses are available in the lab. Areas of structrual biology, cutting edge mass spectrometry and cell signalling are awaiting new students. Check the tab Teaching.

Výuka

Volná témata bakalářských a diplomových prací

Diplomové práce

 • Radikálové značení proteinů jako nástroj validace biologických terapeutik.
  školitel: Petr Novák

 • Purifikace a charakterizace aspergilopepsinu a jeho využití pro štěpení proteinů v experimentech vodík/deuteriové výměny.
  školitel: Petr Man

 • Příprava afinitních povrchů pro hmotnostní spektrometrii.
  školitel: Petr Pompach

Bakalářské práce

 • Optimalizace chemického sítění proteinu s nukleovou kyselinou.
  školitel: Petr Novák

 • Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku.
  školitel: Petr Pompach

 • Produkce a purifikace proteinu s využitím pro strukturní hmotnostní spektrometrii.
  školitel: Daniel Kavan

 • Počítačové zpracování hmotnostně spektrometrických dat.
  školitel: Daniel Kavan

 • Rekombinatní příprava extracelulární části myšího receptoru Clrb.
  školitel: Petr Novák

 • Úloha kaspas během buněčné smrti indukované novými naftochinony.
  školitel: Karel Vališ

Výuka – Katedra Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova