News:

 • 2018/09/13:

  We are proud to be a part of another EU Horizon 2020 project called EPIC-XS (European Proteomics Infrastructure Consortium providing Access).

 • 2018/07/19:

  Our paper on MALDI chips suitable for detection of transferrin variants is now in Clinical Chemistry. So now we can detect who has serious problem with alcohol...

 • 2018/07/13:

  FEBS Congress 2018 in Prague is over. Thanks all who represented our lab at this event (one oral, one speed talk and four posters).

 • 2018/07/12:

  Joint paper with Veverka's group is now in PNAS.

 • 2018/06/25:

  Unique possibility to learn about FT-ICR MS opens to anyone through Summer school funded by EU FT-ICR MS Horizon project. Details available here. Number of places is limited, expenses are covered!

 • 2018/06/14:

  Prof. Dan Fabris from the University at Albany has just joined our group for half a year. Together we will work on DNA/RNA structure and interactions.

Important:

 • 2018/10/11:

  2nd International HDX MS Conference will be May 21-24, 2019 in Banff, Canada.

 • 2018/07/13:

  Our lab is a part of Horizon 2020 project EU FT-ICR MS (reg. no 731077). Through this project you can access our expertise as well as other participating FT-ICR labs. Check Trans-National Acess web section for more details. Also, various FT-ICR focused courses and schools are organized by the labs participating in the project.

 • 2018/06/25:

  Bachelor and master theses are available in the lab. Areas of structrual biology, cutting edge mass spectrometry and cell signalling are awaiting new students. Check the tab Teaching.

Výuka

Volná témata bakalářských a diplomových prací

Diplomové práce

 • Radikálové značení proteinů jako nástroj validace biologických terapeutik.
  školitel: Petr Novák

 • Purifikace a charakterizace aspergilopepsinu a jeho využití pro štěpení proteinů v experimentech vodík/deuteriové výměny.
  školitel: Petr Man

 • Příprava oryzapsinu pro štěpení proteinů v experimentech vodík/deuteriové výměny.
  školitel: Petr Man

 • Příprava afinitních povrchů pro hmotnostní spektrometrii.
  školitel: Petr Pompach

 • Příprava fluorescenčně značeného receptoru NK buněk pro studium dynamiky v savčích buňkách.
  školitel: Petr Novák

Bakalářské práce

 • Optimalizace chemického sítění proteinu s nukleovou kyselinou.
  školitel: Petr Novák

 • Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku.
  školitel: Petr Pompach

 • Produkce a purifikace proteinu s využitím pro strukturní hmotnostní spektrometrii.
  školitel: Daniel Kavan

 • Počítačové zpracování hmotnostně spektrometrických dat.
  školitel: Daniel Kavan

 • Rekombinatní příprava extracelulární části myšího receptoru Clrb.
  školitel: Petr Novák

 • Úloha kaspas během buněčné smrti indukované novými naftochinony.
  školitel: Karel Vališ

Výuka – Katedra Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova